Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt zmian przepisów Kodeksu pracy, mający na celu określenie podstaw przeprowadzania wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców.  Kontrole miałyby obejmować  testy na obecność w organizmie alkoholu ale także środków działających podobnie do alkoholu.

Dzięki wprowadzonym zmianom będzie można między innymi nałożyć karę upomnienia, karę nagany lub karę pieniężną w przypadku stawienia się do pracy pracownika w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jak również zażywanie takiego środka w czasie pracy.

Zgodnie z BIP KPRM rząd ma przyjąć projekt w III kwartale 2021 r.

Z założeniami projektu można zapoznać się pod adresem: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r17759899,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Kodeks-pracy-oraz-ustawy-o-wychowaniu-w-trzezwos.html