Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej, który uznał,  że zwrot wydatków na przejazdy służbowe taksówkami stanowi przychód dla pracownika, i zasugerował, że można korzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a, ale wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Szpital, który wystąpił o wydanie interpretacji wyjaśnił, że zwraca pracownikom w całości koszty związane z delegacją służbową, w tym za przejazdy taksówką. Wnioskodawca tłumaczył, że służbowe przejazdy mają związek z wizytami w sprawach urzędowych, np. w NFZ, urzędzie skarbowym, ZUS, banku czy sądach, a także spotkaniami z kontrahentami. Taksówki są też wykorzystywane w czasie delegacji krajowych i zagranicznych, np. na lotnisko czy dworzec.