Tarcza antykryzysowa wprowadziła możliwość przesunięcia terminu zapłaty zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych kategorii przychodów za miesiące marzec i kwiecień 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. Przesunięcie dotyczyło płatności zaliczek od wynagrodzeń z umów o pracę, umów cywilnoprawnych i praw autorskich.

Z przesunięcia terminu płatności zaliczek mogli jednak skorzystać ci płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19. Rzutem na taśmę w rozporządzeniu z dnia 1 czerwca Minister Finansów przesunął te terminy i zaliczki za marzec można zapłacić do 20 sierpnia br., zaś zaliczki za kwiecień – do 20 października br. Szkoda tylko, że tak w ostatniej chwili.

Nowością jest przesuniecie terminu płatności zaliczek od wynagrodzeń z umów o pracę, umów cywilnoprawnych i praw autorskich za maj 2020 r. Nowy termin zapłaty tych zaliczek to 20 grudnia br., przy czym należy pamiętać, że z przesunięcia skorzystać mogą ci płatnicy, którzy ponoszą negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.