Obowiązek składania oświadczeń o dodatkowym zatrudnieniu wprowadzono, by ograniczyć łączny czasu pracy kierowców u wszystkich pracodawców do 60 godzin (art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o czasie pracy kierowców), a w przypadku przewozów regularnych o trasach do 50 km także czasu prowadzenia pojazdu do 60 godzin (art. 31d ustawy o czasie pracy kierowców).

Art. 24 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1412) nie zobowiązuje więc kierowców do ujawniania dodatkowego miejsca pracy, lecz wyłącznie do podania  w przypadku dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wymiaru etatu, a w przypadku zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy – przeciętnej tygodniowej liczby godzin wykonywanych przewozów lub innych czynności.

Urząd Ochrony Danych Osobowych potwierdził, że zbieranie takich danych jak nazwa drugiego pracodawcy to przetwarzanie danych nadmiarowych, co oznacza naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, zwłaszcza art. 5 ust. 1 lit. c RODO, czyli zasady minimalizacji.