Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził zmiany przy logowaniu do PUE ZUS. Dotychczas przy logowaniu należało podać adres mailowy, natomiast po zmianach można podać adres mailowy lub numer telefonu. Zmian dokonano również w powiadomieniach o zdarzeniach na portalu – w sytuacji gdy użytkownik obsługuje kilku płatników, dla każdego może wskazać oddzielny adres e-mail oraz numer telefonu do wysyłki powiadomień.

Instrukcje do nowego sposobu logowania oraz ustawiania subskrypcji można znaleźć na stronie ZUS pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-rejestracji-i-logowaniu-do-portalu-pue-zus/4226913