Ministerstwo Finansów poinformowało, że obywatel Ukrainy, będący polskim podatnikiem może potwierdzić przeniesienie na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych, składając w tym celu odpowiednie oświadczenie. Art. 3 ust. 1a ustawy o PIT mówi, że o statut rezydenta podatkowego w Polsce może ubiegać się każdy, kto posiada na terenie Rzeczypospolitej centrum interesów osobistych lub gospodarczych, lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Złożenie oświadczenia pracodawcy lub innemu płatnikowi sprawia, że wraz z przybyciem do Polski podatnik uznany zostaje za polskiego rezydenta podatkowego. Nie ma obowiązku badania prawdziwości tego oświadczenia i dokonywania szczegółowych ustaleń w zakresie sytuacji faktyczno-prawnej podatnika, chyba że informacje i dokumenty znajdujące się w jego posiadaniu świadczą inaczej.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/rezydencje-podatkowa-obywateli-ukrainy-ustala-sie-na-podstawie-oswiadczen