Przedsiębiorcy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą do 22 maja 2023 roku muszą złożyć dokumenty ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2023 r., uwzględniając w nich roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r.

W przypadku, gdy powstała nadpłata ZUS zamieści wniosek o zwrot nadpłaty na PUE ZUS, który to wniosek płatnik będzie musiał do 1 czerwca 2023 roku podpisać i odesłać przez PUE. Następnie Zakład przekaże nadpłatę najpóźniej do 1 sierpnia 2023 roku na rachunek bankowy płatnika składek.

Jeżeli natomiast rozliczenie wskazuje na niedopłatę, to należy ją uregulować w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku.

Jednocześnie ZUS przypomina, że od 1 maja zastosowanie mają nowe druki ZUS DRA i ZUS RCA, które należy wypełniać i wysyłać elektronicznie w programie Płatnik lub w aplikacji ePłatnik na PUE.