27 czerwca 2021 wchodzi w życie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych  klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przeciwieństwie do wcześniejszych decyzji, nowe klauzule są dostosowane do RODO, a także do bardziej skomplikowanych sytuacji które występują przy przekazywaniu danych między kilkoma podmiotami. Klauzule regulują przekazywanie danych:

  • między administratorami,
  • przez administratora podmiotowi przetwarzającemu w państwie trzecim
  • między podmiotami przetwarzającymi
  • przez podmiot przetwarzający administratorowi w państwie trzecim.

Więcej informacji na stronie UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/2085

A z całością decyzji Komisji Europejskiej można zapoznać się na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021D0914