Przepisy opublikowanego 2 listopada 2023 roku rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 2023 poz. 2367) właśnie wchodzą w życie, tj. 17 listopada 2023 roku. Zgodnie z nowymi zapisami pracodawcy mają 6 miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy pracowników do nowych przepisów.

Rozporządzenie określa między innymi, jakie wymogi powinny spełniać meble biurowe, a także zobowiązuje pracodawcę do wyposażenia stanowiska pracy pracownika korzystającego z przenośnego komputera w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę oraz dodatkową klawiaturę i mysz (przy założeniu, że pracownik używa go co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy).

Pracodawca ma również obowiązek do zapewnienie pracownikom okularów, a także szkieł kontaktowych korygujących wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania.

Zmianom wprowadzonym przez rozporządzenie w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe poświęciliśmy nadchodzący webinar, prowadzony przez ekspertkę, Karolinę Główczyńską – Woelke.