13 marca 2023 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Celem rozporządzenie jest uregulowanie miejsca przechowywania dokumentacji dotyczącej pracy zdalnej. I tak w części B akt osobowych będą znajdowały się dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie pracy zdalnej. Dodatkowo ma być też przechowywane potwierdzenie poinformowania pracownika o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, grupie lub grupach pracowników objętych taką kontrolą i sposobie jej przeprowadzania

Nowością jest dodatkowa część E akt osobowych pracownika, w której znaleźć się mają dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, a można zapoznać się z nim pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/471