Od 21 marca obowiązują przepisy zmienionego Rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej (DZ.U. z 2023 r. poz 471), którego celem jest dostosowanie obecnych przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej do wdrożenia pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości.

Wszyscy pracodawcy, którzy zdecydowali się na wdrożenie w firmie kontroli pracowników na obecność w organizmach alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu będą musieli rozszerzyć akta osobowe o nową część “E”. W części tej znaleźć się powinny wszystkie dokumenty  związane z przeprowadzaniem kontroli oraz z badaniami przeprowadzanymi przez uprawnione organy. Przechowywane powinny być jedynie pozytywne wyniki badań (czyli wskazujące na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu); po upływie roku od daty zebrania wyników powinny być one z akt pracownika usunięte.

Całość Rozporządzenia można znaleźć w Dzienniku ustaw