17 maja wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2023 r, poz 879)
Reguluje ono miedzy innymi zasady przechowywania wniosków pracowników o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, dokumentów dotyczących stosowania elastycznej organizacji pracy czy  wniosków pracowników o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem.
Dodatkowo w Rozporządzeniu określono miejsce przechowywania zgód pracowników – rodziców dzieci do lat 4 i do lat 8 na pracę w porze nocnej czy w nadgodzinach, a także dokumentów dotyczących ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej oraz z urlopu opiekuńczego.