W Dzienniku Ustaw 13 czerwca 2023 roku opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2023 r, poz 1102). Jego celem jest dostosowanie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na umowie o pracę do poziomu wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2023 roku. I tak od 1 lipca 2023 roku wynagrodzenie pracownika samorządowego I kategorii zaszeregowania wynosi  3300 zł w I kategorii (o 1150 zł więcej niż dotychczas), a najwyższej, XX kategorii 5200 zł (o 1600 zł więcej niż dotychczas).

Stawki wynagrodzenia rosną skokowo:

  • o 50 zł od kategorii I do XI,
  • o 100 zł od kategorii od XII do X,
  • o 200 zło od kategorii XVI do XX.

Uporządkowany i skorygowany został również spis stanowisk pracowników, a także zmniejszono ogólną liczbę kategorii zaszeregowania o dwie.