24 lipca 2019 roku Prezydent podpisał ustawę zwalniającą z opodatkowania wybrane przychody osób, które nie ukończyły 26 roku. Zwolnione od opodatkowania są przychody osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz umów zlecenia.

Wraz z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca znowelizował również przepisy dotyczące obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z nowymi regulacjami obniżenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy nie będzie miało zastosowania również przy dochodach uzyskiwanych przez pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia zwolnionych od opodatkowania. Tak więc pomimo tego, że zaliczka na podatek dochodowy za pracowników i zleceniobiorców do ukończenia do 26 roku życia wyniesie 0 złotych, nadal konieczne będzie naliczenie i uregulowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jedynie w sytuacji, gdyby składka na ubezpieczenie zdrowotne byłaby niższa od kwoty zaliczki, którą płatnik naliczyłby gdyby nie miało zastosowanie ww. zwolnienie od opodatkowania, to składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy obniżyć do kwoty tej zaliczki, która byłaby należna gdyby nie zwolnienie przychodów do 26 roku życia.