Ministerstwo Zdrowia w stawisku z 24 marca 2022 roku odpowiedziało na pytanie, czy w przypadku członka zarządu spółki z o.o. który nie otrzymuje wynagrodzenia, a jedynie świadczenie niepieniężne, np. abonament medyczny, podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi wartość tego świadczenia? Według resortu “(…) należy uwzględniać wszelkie formy przychodu, przewidziane w podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym jeżeli w rozumieniu ustawy o PIT pakiety medyczne stanowią nieodpłatne świadczenia, które podlegają opodatkowaniu, to od wartości takiego świadczenia należy również odprowadzić składkę zdrowotną.”