Projekt ustawy o aktywności zawodowej, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej został niedawno przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Zaproponowane w projekcie przepisy budzą jednak wiele kontrowersji, a jednym z nich jest nowelizacja przepisów dotyczaca opłacania składki na Fundusz Pracy. Zmiana dotyczy obniżenia o połowę kwoty wynagrodzenia, od której pracodawca obowiązany jest opłacić składkę na Fundusz Pracy. obecnie jest to kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, a nowe przepisy zakładają, że będzie to połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę, co dla pracodawców oznacza wzrost kosztów zatrudnienia.

Szczególną uwagę pracodawcy zwracają na fakt, że projekt ustawy nie zawiera żadnych mechanizmów zabezpieczających wydawanie środków Funduszu Pracy na cele inne niż związane z polityką rynku pracy.

Z projektem można zapoznać się na stronach RCL:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12364850/katalog/12917052#12917052