Od wczoraj pracodawcy mogą decydować o wykonywaniu pracy zdalnej pracowników przez czas oznaczony w celu przeciwdziałania zarażeniem koronawirusem (COVID-19). Jest to jednostronne uprawnienie pracodawcy, które nie jest związane ściśle z kwarantanną i nie musi trwać 14 dni, gdyż zdecydowano się na formułę „czas oznaczony” w przepisie.

Dla pracowników nowym uprawnieniem jest z kolei możliwość wykorzystania zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8 w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19.

Przepisy powyższe obowiązują przez 180 dni, gdyż przez taki okres obowiązywać ma większość przepisów specustawy.

(Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. poz. 374)