Sprawozdania z zakresu ESG: w dniu 6 lipca 2024 roku minął termin wdrożenia do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy CSRD (Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju), nakładającej na przedsiębiorców obowiązek składania sprawozdań z zakresu ESG. Przewiduje się, że obowiązek ten będzie w najbliższym czasie dotyczył około 50 tysięcy firm z Unii Europejskiej.

Sprawozdania z zakresu ESG będą w najbliższym czasie dotyczyły około 50 tysięcy firm z UE

Dla przypomnienia: raporty ESG (zwane też raportami niefinansowymi  są sprawozdaniem przedsiębiorców z działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju, mające na celu ocenę wpływu firmy na otoczenie społeczne i środowisko. Sprawozdania z zakresu ESG obejmują trzy obszary:

  • środowiskowy (ochrona środowiska, zarządzanie zużyciem zasobów naturalnych, emisja gazów cieplarnianych, zarządzanie odpadami, ochrona różnorodności biologicznej),
  • społeczny (polityki zatrudnienia, prawa pracownicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, dostęp do benefitów i opieki zdrowotnej, zaangażowanie społeczne, zrównoważony rozwój społeczności lokalnej),
  • zarządczy lub ładu korporacyjnego (struktura zarządzania w firmie oraz praktyki zarządczych, tj. skład i funkcja zarządu, przejrzystość wynagrodzeń kadry kierowniczej, przejrzystość działań, systemy kontroli wewnętrznej, etyka biznesowa, polityka antykorupcyjna czy relacja z akcjonariuszami).

W pierwszym terminie, już w 2025 roku obowiązkiem składania raportów ESG mają być objęte  jednostki zainteresowania publicznego (spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń) a także spółki i grupy kapitałowe zatrudniające ponad 500 pracowników, których suma bilansowa przekracza 50 mln euro albo przychody netto ze sprzedaży przekraczają 25 mln euro. Stopniowo obowiązek raportowania ma być rozszerzany również na mniejsze firmy, i w kolejnych latach ma objąć spółki zatrudniające ponad 250 pracowników (od 2026 roku) i małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na rynkach regulowanych (od 2027 roku).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat raportowania ESG zapraszamy na nasze dwa szkolenia: dla osób początkujących Zrównoważony rozwój dla pracowników HR, a dla zaawansowanych Od strategii do raportowania ESG – perspektywa HR.