Ubezpieczeni mogą sprawdzać stan swojego konta za 2020 rok logując się na PUE ZUS. Informacje o stanie konta nie będą wysyłane przez ZUS w formie papierowej, więc jest to jedyny sposób pozyskania informacji o stanie środków za 2002 rok. Dodatkowo osoby, które ukończyły w zeszłym roku 35 lat mogą zapoznać się na profilu z prognozami swojej emerytury obliczanej na podstawie konta ubezpieczonego oraz subkonta w ZUS

By znaleźć informację o stanie swojego konta na PUE należy wejść w Panel ubezpieczonego, wybrać zakładkę Informacje o stanie konta, a następnie Informacja za 2020 r.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacja-o-stanie-konta-ubezpieczonego-na-pue-zus/4107498