Ministerstwo Zdrowia rozważa zniesienie od stycznia 2023 roku stanu zagrożenia epidemicznego, o czym poniformował 29 listopada na konferencji Minister Zdrowia. Dla przypomnienia stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony pod koniec października 2022 roku nowelizacją rozporządzenia w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022 r. poz 2221) i obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku.

Jedną z konsekwencji zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego będzie konieczność wykonania zawieszonych obowiązków dotyczących badań okresowych pracowników. Zgodnie z art 12a ust 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) na wykonanie badań pracodawca i pracownik mają 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf