Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący przedłużenia stanu zagrożenia epidemicznego pojawił się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Jak wynika z projektu, przedłużenie dotychczasowych ograniczeń miałoby potrwać do 30 kwietnia 2023 r. W uzasadnieniu projektu podano, że decyzja została podjęta w oparciu o sytuację w państwach sąsiadujących z Polską, a także ze względu na dużą liczbę zakażeń wirusem grypy oraz aktualnie odnotowywaną liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Założenia projektu można przeczytać na stronie Rady Ministrów.