Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, które przedłuża stan zagrożenia epidemicznego  do 31 grudnia 2022 roku została 28.10.2022 podpisana przez Prezesa Rady Ministrów.  Oznacza to przedłużenie o kolejne dwa miesiące obowiązywania obecnych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31.10.2022

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365753