Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego okres stanu zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 31 marca 2023 roku.

Rozporządzenie zostało opublikowane 23 grudnia 2022 roku i wchodzi w życie 31 grudnia 2022 roku.

Można się z nim zapoznać pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2736?fbclid=IwAR1qAM3Qjw8fZvnkPax5jBxIsAOdmv2tZ6_eC0ggbldHfPim3LxHi8h9wFQ