Główny Inspektorat Pracy potwierdził w najnowszym stanowisku, wydanym 12 czerwca 2023 roku, że przerwy śniadaniowe zależą od faktycznego czasu pracy pracownika.

Zmiany, które weszły do Kodeksu pracy od 26 kwietnia 2023 na mocy tzw. ustawy o work-life-balance (Dz.U z 2023 r., poz 240) wydłużyły między innymi czas przerw wliczanych do czasu pracy wynikających z art. 134 Kodeksu pracy. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami może ich być maksymalnie trzy w trakcie doby. I tak gdy dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to pracownikowi przysługuje jedna 15-minutowa przerwa w pracy, a gdy jest dłuższy niż 9 godzin, to pracownik ma prawo do dodatkowej, również 15-minutowej przerwy w pracy.
Natomiast gdy czas pracy pracownika jest dłuższy niż 16 godzin to ma on prawo do kolejnej, czyli trzeciej przerwy w pracy, trwającej co najmniej 15 minut.

Stanowisko GIP zakończyło dyskusję, czy pojęcie dobowego wymiaru czasu pracy oznacza wymiar planowany w harmonogramie czasu pracy, czy też jest to wymiar faktyczny w danym dniu z uwzględnieniem dodatkowej pracy, np. z tytułu godzin nadliczbowych. Co więcej GIP przypomniało w stanowisku, że niezapewnienie przerw o odpowiedniej długości jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika wynikającym z art. 281 par. 1 pkt 5 Kodeksu pracy, za co można otrzymać grzywnę do 30 000 zł.