Ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy wprowadziły szereg nowych wykroczeń przeciwko prawom pracownika, w tym między innymi nowe kary za naruszenie przepisów o rozpatrywaniu wniosków uprzywilejowanych pracowników o przyznanie możliwości pracy zdalnej lub zmianę warunków zatrudnienia na bardziej elastyczne. I tak wykroczeniem będzie nie poinformowanie pracownika o uwzględnieniu wniosku albo o przyczynie odmowy jego uwzględnienia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku.

Natomiast zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy inspektorzy PIP nie są uprawnieni do kwestionowania przyczyn odmowy, które wskaże pracodawca. Ponieważ decyzją pracodawcy jest organizacja pracy w przedsiębiorstwie, to inspektorzy nie mogą weryfikować, czy rzeczywiście uniemożliwia ona pracę zdalną w wymiarze wynikającym z wniosku pracownika.