Główny Inspektorat Pracy (GIP) wydał 20 i 21 czerwca 2023 roku stanowisko dotyczące zawierania umów na okres próbny. Po zmianie przepisów od 26 kwietnia 2023 roku umowę na okres próbny można zawrzeć (oprócz okresu trzech miesięcy) także na okres nieprzekraczający: jednego miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy, oraz dwóch miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej sześć miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Pojawiło się w związku z powyższym pytanie, czy pracodawca może zmienić zdanie w trakcie trwania umowy próbnej co do okresu zawarcia kolejnej umowy, i czy przepisy w nowym brzmieniu oznaczają, że zawarcie umowy na czas próbny gwarantuje zawarcie dalszej, dłuższej umowy. Główny Inspektorat Pracy odpowiedział jednoznacznie, wskazując, że pracodawca może zmienić zdanie co do okresu trwania kolejnej umowy. Wskazywanie na zamiar zawarcia umowy o pracę na czas określony nie oznacza też przyznania pracownikowi gwarancji zatrudnienia po okresie próbnym, gdyż zamiar taki jest oceniany na dzień zawarcia umowy na okres próbny.

Czy zawierając umowę na okres próbny na trzy miesiące trzeba będzie kolejną umowę zawrzeć na co najmniej 12 miesięcy albo na czas nieokreślony?

GIP w swoim stanowisku uznał, że zamiar pracodawcy w trakcie trwania umowy na okres próbny może ulec zmianie i po zakończeniu trzymiesięcznej umowy o pracę na okres próbny z pracownikiem może zostać zawarta np umowa o pracę na czas określony na sześć miesięcy.

Rok 2023 był szczególnie burzliwy, jeżeli chodzi o zmiany w prawie pracy. Zainteresowanych szkoleniem podsumowującym wszystko, co zmieniło się w przepisach, i czego możemy spodziewać się w 2024 roku zapraszamy na nadchodzące warsztaty, Zmiany w prawie pracy w 2024 roku. Szkolenie poprowadzi Monika Frączek, ekspertka z zakresu prawa pracy z ponad szesnastoletnim doświadczeniem w pracy jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.