30 marca 2023 roku Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną (sygn. DD3.8203.1.2023) potwierdzającą, że zapłata przez pracodawcę z własnych środków zaległych składek ZUS, które powinny być zapłacone z dochodu ubezpieczonego, nie stanowi dla pracownika przychodu. Zapłata przez płatnika składek zaległych składek w nie stanowi przysporzenia majątkowego zwiększającego majątek podatnika, i jako taka, nie może być uznana za nieodpłatne świadczenie na rzecz podatnika. Zatem zapłatę przez płatnika składek zaległych składek należy uznać za czynność neutralną pod względem podatkowym dla podatnika.

Dotychczasowe indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wskazywały, że opłacone ze środków płatnika składek zaległe składki są dla podatników (pracowników, zleceniobiorców, byłych pracowników lub zleceniobiorców) przychodem w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy PIT, zaliczanym odpowiednio do przychodów ze stosunku pracy, do innych źródeł bądź przychodu z umowy zlecenia.