W związku z ostatnimi zmianami w Kodeksie pracy powstało pytanie, jak ma postąpić płatnik w sytuacji, gdy pracownica złożyła wniosek o zasiłek macierzyński, tj. o wypłatę tego świadczenia za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w wysokości 81,5%, ale oststecznie nie złożyła wniosku o urlop rodzicielski lub przerwała go przed upływem 32 tygodni?  Czy w sytuacji, gdy pracownica zawnioskuje po przerwie o urlop rodzicielski należy wypłacić zasiłek macierzyński w wysokości 70%?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 26 kwietnia 2023 roku:

“(…) Należy podkreślić, że w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego jest pochodną udzielonego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Dlatego też w przypadku, kiedy ubezpieczona będąca pracownicą nie złoży wniosku o urlop rodzicielski, nie będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w przypadku przerwy w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego zależy od tego, czy pracownica wykorzysta chociażby jeden dzień zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w pierwszym roku życia dziecka. Jeżeli pracownica wykorzysta np. cztery tygodnie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w pierwszym roku życia dziecka, wówczas zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego będzie wynosił 81,5% podstawy wymiaru.

Ubezpieczonej, która nie złoży wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pierwszym roku życia dziecka, a co za tym idzie nie wykorzysta ani jednego dnia zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwał w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. W takim przypadku na wniosek ubezpieczonej płatnik zasiłku zobowiązany jest do wypłaty wyrównania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego do 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. (…)”