8 maja 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało stanowisko w sprawie zasiłku dla ojca dziecka w sytuacji, gdy matka dziecka rezygnuje z urlopu rodzicielskiego. Resort w swoim stanowisku potwierdził prawidłowość następujących założeń:

Gdy pracownica złożyła wniosek z art. 30a ustawy zasiłkowej, żeby pobierać zasiłek macierzyński w wysokości 81,5 proc., to w sytuacji, gdy ani ona, ani ojciec dziecka nie zdecydowali się na urlop rodzicielski w pierwszym roku życia dziecka – pracownica traci prawo do 81,5 proc wysokości zasiłku. Jeżeli matka albo ojciec dziecka będą chcieli skorzystać z urlopu po pierwszym roku życia dziecka, to otrzymają zasiłek w wysokości 70 proc.

Jeżeli na urlop rodzicielski w pierwszym roku życia dziecka zdecyduje się ojciec dziecka, to ma on prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 81,5 proc. do limitu 32 tygodni, potem ewentualnie 9 tygodni może wykorzystać matka z zasiłkiem w wysokości 70 proc. Natomiast w sytuacji, gdy pracownica złożyła wniosek o urlop rodzicielski, i przerwała po kilku tygodniach, to zasiłek w wysokości 81,5 proc. może przejąć ojciec, do wyczerpania limitu 32 tygodni.