11 kwietnia 2023 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało stanowisko w sprawie wypłaty zasiłku macierzyńskiego w okresie przejściowym. Zgodnie z odpowiedzią resortu na pytanie zadane przez Dziennik Gazeta Prawna pracownik, który pobiera zasiłek macierzyński w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawa – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r, poz. 641), czyli od 26 kwietnia 2023 roku ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w nowej wysokości, ale musi złożyć wniosek w terminie 21 dni od wejścia w życie ustawy.

W przypadku, gdy pracownik takiego wniosku nie złoży, to będzie pobierał zasiłek w wysokości określonej w dotychczasowych przepisach.

W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony to należy ubezpieczonej pobierającej zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru podnieść go do 81,5% podstawy wymiaru. Należy to uczynić niezależnie od tego, czy znajduje się na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim. W przypadku, gdy zasiłek wypłacany na starych zasadach wynosi 60% podstawy wymiaru, to należy go na podstawie wniosku podnieść do 70% podstawy wymiaru.

Natomiast pracownikowi, który za pierwsze 6/8/3 tygodnie pobiera zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłek będzie przysługiwał w wysokości 70% podstawy wymiaru, a za pozostały okres urlopu rodzicielskiego zasiłek będzie przysługiwał również w wysokości 70%, zamiast dotychczasowych 60%. Jeżeli pracownik nie złoży wniosku to świadczenia będą wypłacane w dotychczasowej wysokości.

Jeżeli pracownica w dniu wejścia w życie nowych przepisów pobiera zasiłek za okres macierzyński w wysokości 100%, to ojciec dziecka, który zdecyduje się wykorzystać urlop rodzicielski otrzyma zasiłek w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku, bo wniosek o ten urlop został złożony już po wejściu w życie nowych przepisów.