W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna, w dodatku Kadry i Płace (wydanie nr 103 (5256), strona C4) zamieszczone zostało stanowisko UODO z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wywieszania informacji o pracownikach na tablicach, wraz z komentarzem. Zgodnie ze stanowiskiem zabronione jest wywieszanie list osób, którym kończą się badania okresowe, natomiast można wywieszać profile kompetencyjne pracowników wskazujące np. kto ma uprawnienia do obsługi wózka widłowego, elektryczne, na suwnice itp. W tym drugim przypadku UODO przyjęło, że wywieszenie takich informacji służy:

  • usprawnieniu organizacji pracy w zakładzie pracy,
  • zapewnieniu kontroli nad prawidłowym tokiem pracy,
  • ustaleniu, czy danego sprzętu używa osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.