ZUS wyjaśnił w swoim stanowisku z 17 stycznia 2022 roku, w jaki sposób postępować w przypadkach gdy przerwa, która wystąpiła pomiędzy aktualną niezdolnością do pracy a poprzednią niezdolnością do pracy w 2021 roku z powodu choroby nie przekracza 60 dni. Okres zasiłkowy powinien być w takiej sytuacji ustalony w następujący sposób:(…) Jeżeli ubezpieczony przebywał na zwolnieniach lekarskich w 2021 r., to zliczanie tych niezdolności do pracy nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej obowiązującej do 31 grudnia 2021 r. Ponowna niezdolność do pracy po przerwie przypada w styczniu 2022 r., tj. po wejściu w życie nowych przepisów. Z uwagi na to, że pomiędzy niezdolnością w listopadzie 2021 r. a kolejną w styczniu 2022 r. nie upłynęło 60 dni przerwy, należy je zliczyć do jednego okresu zasiłkowego (bez względu na to czy niezdolności te spowodowane zostały tym samym schorzeniem, czy też innym). (…)”.