Zakład Ubezpieczeń społecznych wydał stanowisko, w którym odpowiedział na pytanie wydawnictwa GOFIN, czy prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje pracownicy za dni, w których nie świadczy ona pracy, a dni te są w okresie wskazanym w zwolnieniu lekarskim wystawionym z tytułu konieczności sprawowania opieki nad chorym 5-letnim dzieckiem, i w te dni w domu jest ojciec dziecka?

ZUS 24 kwietnia 2023 udzielił następującej odpowiedzi:

“(…) Jeśli (…) ubezpieczona spełnia niezbędne warunki do przyznania zasiłku opiekuńczego (określone powyższymi przepisami ustawy zasiłkowej), to może on zostać wypłacony za cały okres zwolnienia lekarskiego, tj. nie tylko za dni, w których zobowiązana była świadczyć pracę, ale także za dni wolne od pracy (tu sobotę i niedzielę). W tym przypadku nie ma znaczenia, że w dniach wolnych od pracy jest ojciec chorego dziecka (lub inny domownik) mogący zapewnić opiekę. Miałoby to znaczenie, gdyby ubezpieczona – według harmonogramu czasu pracy – była zobowiązana do świadczenia pracy w sobotę i/lub niedzielę. Wówczas zasiłek opiekuńczy zostałby wypłacony tylko za dni sprawowania opieki, w których nie było domownika mogącego zapewnić opiekę dziecku, a w sobotę i/lub niedzielę ubezpieczona mogłaby podjąć pracę.”.

Zainteresowanym zasiłkami opiekuńczymi polecamy również artykuły Łukasza Prasołka: Urlop opiekuńczy – W jakich przypadkach można skorzystać z urlopu opiekuńczego? oraz Wynagrodzenie za zwolnienie z tytułu siły wyższej i urlop opiekuńczy. Zapraszamy do lektury.