Podczas konferencji „Stop nielegalnemu zatrudnianiu i płaceniu pod stołem” wiceminister finansów Jan Sarnowski, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska i zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski opowiadali o rozwiązaniach prawnych przyjętych w podatkowym Polskim Ładzie. Przepisy obowiązywać mają od początku przyszłego roku.

Nowe przepisy ograniczyć mają proceder zatrudniania pracowników „na czarno” oraz wypłacania części wynagrodzenia „pod stołem”. Do tej pory obowiązek zapłacenia zaległego podatku od wynagrodzenia wypłaconego na czarno lub pod stołem spoczywał na pracowniku. Według nowych przepisów płacić będzie pracodawca, obciążony także dodatkowym podatkiem od każdego miesiąca nielegalnego zatrudnienia.

W 2021 roku Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przeprowadziła ponad 54 tys. kontroli, z których 11,5 tys. dotyczyło legalności zatrudnienia. Niemal połowa z nich wykazała nieprawidłowości. PIP zapowiada większe kontrole w 2022 roku, a walka z pracą na czarno i płaceniem pod stołem ma być bardziej wzmożona i efektywna.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/stop-nielegalnemu-zatrudnieniu-i-placeniu-pod-stolem