Na posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 14 grudnia 2021 przyjęto informację Głównego Inspektora Pracy, Katarzyny Łażewska-Hrycko, o programie działania PIP w roku 2022 oraz na lata 2022-2024.

Łażewska-Hrycko podkreślała, że przedstawiony dokument ma być odpowiedzią na wyzwania rzucane przez pandemiczną rzeczywistość i zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze.

Program PIP uwzględnia w szczególności:

  • Uwagi i zalecenia formułowane przez Radę Ochrony Pracy oraz komisje sejmowe;
  • Wyniki dotychczasowej działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej;
  • Dane statystyki publicznej w zakresie wypadków przy pracy oraz osób pracujących w warunkach zagrożenia czynnikami środowiska pracy;
  • Plany działania Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Z pełną treścią dokumentu zapoznać można się na stronie Państwowej Inspekcji Pracy: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/250420/Program%20dzialania%20PIP.pdf