Światowy Dzień Wellbeingu

Światowy Dzień Wellbeingu

8 września to World Wellbeing Day, czyli Światowy Dzień Wellbeingu. Pierwsze obchody Światowego Dnia Wellbeingu zorganizowane zostały 8 września 2018 roku przez Wellbeing Institute. Jego celem jest propagowanie świadomości na temat zdrowia, równowagi psychicznej oraz harmonii między pracą a życiem prywatnym. Celem jest również rozpowszechnienie wśród pracodawców nawyku dbania o zdrowie i samopoczucie pracowników.  Dla wielu firm po pandemii wyzwaniem stało się zapobieganie wypaleniu pracowników i skupienie się na ich dobrostanie psychicznym.

W ideę wellbeingu wpisuje się koncepcja work-life balance, mająca na celu harmonijne połączenia życia prywatnego i zawodowego. Korzyści płynące z  tego typu podejścia dostrzegła Unia Europejska, która wydała tzw. dyrektywę work-life balance oraz drugą dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Polska, jako kraj członkowski została zobligowana do dostosowania przepisów krajowych do wytycznych wspólnotowych, co oznacza duże zmiany w Kodeksie Pracy.

 

2022-09-08T13:56:29+02:00
Przejdź do góry