28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska oficjalnie potwierdziła, że Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej posiada odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, co oznacza możliwość swobodnego przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gwarancja takiego poziomu pozwala na transfer danych bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń lub wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń przewidzianych w rozdziale V RODO.

Decyzje wykonawcze:

Powyższe decyzje zostały wydane na okres 4 lat, czyli do 27 czerwca 2025 roku, a ich obowiązywanie może zostać przedłużone o ile Zjednoczone Królestwo będzie nadal zapewniało właściwy poziom ochrony danych.

Więcej informacji na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/138/2097