Ministerstwo Finansów opublikowało 7 grudnia 2020 r rozporządzenie, zgodnie z którym nie będzie pobierany podatek od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie finansowanych przez pracodawcę, a także szczepień wykonywanych w ramach pakietów medycznych wykupywanych przez pracodawcę dla pracowników. Do tej pory szczepienia takie były opodatkowane na ogólnych zasadach podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy obowiązują z datą wsteczną, tj. od 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołany będzie ogłoszony na obszarze Polski stan epidemii w związku z koronawirusem.

Treść rozporządzenia znajduje się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000217401.pdf