Zgodnie z uchwaloną 26 maja 2023 r., ustawą o świadczeniu wspierającym (druk sejmowy 3130) zmianie uległ termin w którym konieczne będzie zorganizowanie szkoleń okresowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Pierwotnie ustawodawca dał pracodawcom i pracownikom 60 dni na wykonanie zawieszonych obowiązków. Na wniosek pracodawców termin ten został wydłużony, o czym traktuje art. 56 ww. ustawy:

“W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm. 23) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12e w ust. 2 w części wspólnej wyrazy „do 60. dnia” zastępuje się wyrazami „do 180. dnia”.