27 stycznia 2023 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał indywidualną interpretację, w której odpowiedział na pytanie, czy wartość posiłku serwowanego przez pracodawcę pracownikom w formie szwedzkiego stołu należy doliczyć do przychodu pracownika i pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy?

W interpretacji nr 0113-KDIPT2-3.4011.930.2022.1.RR dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że obiad w postaci szwedzkiego stołu, serwowany przez pracodawcę pracownikom nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu u pracowników. Przy tej formie podawania posiłków nie ma możliwości przypisania ich do konkretnych osób, a co za tym idzie nie ma możliwości ustalenia konkretnej, realnej wartości świadczenia dla poszczególnego pracownika.Pracodawca nie ma również obowiązku prowadzenia rejestru pracowników, którzy skorzystali z takiego posiłku czy też monitorowania kto i w jakim zakresie w danym miesiącu korzystał z bufetu.

Tym samym nie da się wartości posiłku doliczyć do przychodu pracownika i pobrać z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy.