Od 16 grudnia 2020 roku kolejne branże mogą występować o dodatkowe świadczenie postojowe. Wnioski mogą składać między innymi  hotele, branża organizatorów turystyki czy obiektów sportowych. Warunkiem przyznania świadczenia jest spadek przychodu z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. By otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek RSP-D albo RSP-DB przez platformę PUE ZUS.  Postojowe można otrzymać maksymalnie trzy razy.

Zapisy tarczy 6.0 pozwalają też na uzyskanie:

  1. jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego – przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz wykonujące umowy cywilnoprawne,
  2. zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec-wrzesień 2020 r. – przez kolejne branże,
  3. zwolnienia z naliczania składek – przez osoby wykonujące umowy cywilnoprawne,
  4. zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. dla przedsiębiorców z określonymi kodami PKD (pod warunkiem złożenia do końca roku deklaracji rozliczeniowych).

Ze szczegółami można zapoznać się na stronach ZUS pod adresami:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-6_0-kolejne-branze-moga-juz-skladac-wnioski-o-dodatkowe-swiadczenie-postojowe/3741521

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-6_0-wazne-jest-zlozenie-deklaracji-rozliczeniowej/3736733