Prezydent podpisał tzw. Tarczę antykryzysową 4.0. 23 czerwca 2020 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw, pod pozycją numer 1086. Wprowadza ona m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu epidemii, wydłuża do 28 czerwca 2020 r. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy, a także umożliwia składanie wniosku o świadczenie postojowe do ZUS również samym zainteresowanym, w przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę.

W Tarczy zapisano też, że przedsiębiorcy, którzy otrzymali mikropożyczkę w wysokości 5 tys. zł nie będą musieli składać wniosku o jej umorzenie, pod warunkiem, że będą prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.