18 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, które przedłużyło termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek PIT i zryczałtowanego podatku PIT.

Do 20 sierpnia 2021 roku zostały wydłużone terminy  przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w styczniu 2021 r. Dotyczy to płatników którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, a także prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną między określonymi kodami PKD.

Z całością rozporządzenia można zapoznać się na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000031801.pdf