31 marca mija termin składania ZUS ZSWA – zgłoszenia/korekty danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2021 rok. Zgłoszenie takie powinni  przekazać płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz opłacania za tych pracowników składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Z instrukcją wypełniania formularza można zapoznać się na stronie ZUS pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacja-dla-platnikow-skladek-ktorzy-maja-obowiazek-zlozenia-zgloszenia-zus-zswa/4508722