Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina na swojej stronie internetowej o obowiązujących od 2022 roku nowych terminach złożenia korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RSA.

I tak:

  • do 1 stycznia 2024 można składać korekty za okres od stycznia 1999 roku do grudnia 2021 roku,
  • za okresy od stycznia 2022 roku można składać korekty do 5 lat od terminu płatności za dany miesiąc kalendarzowy.

Po upływie powyższych terminów korekty będzie mógł sporządzać na podstawie prawomocnego wyroku sądowego  lub prawomocnej decyzji wyłącznie ZUS.

Informację o obowiązujących terminach Zakład przesyła płatnikom składek za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.