W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na pytanie czy testy koronawirusa sfinansowane przez pracodawcę pracownikom są przychodem podatkowym pracowników, a tym samym podlegają opodatkowaniu. Ministerstwo Finansów stanęło na stanowisku, że “(…) świadczenie pracodawcy polegające na sfinansowaniu pracownikom np. testów na koronawirusa, ale również np. maseczek, czy przyłbic, następuje w interesie pracodawcy (nie pracownika). Dostarczenie środków ochronnych, czy wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów. W takim przypadku nie jest zatem rozpoznawany przychód po stronie pracownika.” Z całością odpowiedzi można zapoznać się pod adresem: https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBQMJ2D/%24FILE/i06587-o1.pdf