ZUS przyjął we wrześniu 2020 roku 14 programów transformacji systemu zabezpieczenia społecznego na lata 2021-2023+, i obecnie rozpoczyna spotkania konsultacyjne z nimi związane. W ramach rozwijania i wspierania strategii rozwoju e-państwa przewidywane jest m.in. zakładanie kont płatników i ubezpieczonych przez ZUS, ustalanie przez ZUS obowiązku ubezpieczeniowego, schematu podlegania ubezpieczeniom, prawa do ulg w opłacaniu składek, ustalanie przez ZUS podstawy wymiaru i wysokości należnych składek (na podstawie informacji o przychodach od płatnika).

Automatyzacja wypłaty zasiłków ma polegać m.in. na wypłatach bez wniosków, na podstawie e-ZLA lub informacji pozyskanych przez ZUS o udzielonym urlopie. Ponadto planowane jest uproszczenie zasad ustalania prawa do zasiłków, przejęcie wypłaty wszystkich zasiłków przez ZUS oraz wyeliminowanie składania dodatkowych zaświadczeń do wniosków.

Całość informacji można znaleźć na stronie https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/rozpoczynamy-cykl-spotkan-konsultacyjnych-z-przedsiebiorcami/3911427