Termin wdrożenia unijnej dyrektywy w sprawie ochrony sygnalistów upłynął ponad rok temu temu, a prace nad ustawą nie zostały jeszcze zakończone i ciągle są na etapie legislacyjnym. 15 lutego Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z brakiem transpozycji do prawa krajowego dyrektywy o ochronie sygnalistów sprawy przeciwko 8 państwom członkowskim, wśród których znalazła się również Polska. Pozostałe 7 państw to Czechy, Niemcy, Estonia, Hiszpania, Włochy, Luksemburg i Węgry.

W styczniu 2022 roku Komisja Europejska skierowała wezwania do usunięcia uchybień do 24 państw członkowskich. W przypadku ośmiu wyżej wymienionych państw udzielone odpowiedzi na uzasadnione opinie Komisji były niezadowalające, i w zwiąku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu spraw do TSUE.

W czterech przypadkach Komisja zamknęła prowadzone postępowania naruszeniowe, uznając przedstawione przez Polskę argumenty. W czterech przypadkach zdecydowała o skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE, w trzech – o przejściu do etapu wysłania tzw. uzasadnionej opinii.