Do 30 września 2022 roku obowiązuje wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 10 sierpnia 2022 roku w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców wydłuża dzienny czas prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin, a tygodniowy czas prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin. Wydłużeniu uległ również maksymalny czas prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z czterech i pół godziny do pięciu i pół godziny. Dopuszczalne jest również spędzenie przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania i znajduje się na postoju.

Wprowadzenie tymczasowych odstępstw od przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów jest związane z wojną w Ukrainie oraz sankcjami UE nałożonymi na Rosję i Białoruś oraz koniecznością zachowania płynności łańcucha dostaw.

Z całością obwieszczenia można zapoznać się pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20220000789/O/M20220789.pdf