Zgodnie z przepisami RODO, podmiot może przetwarzać i udostępniać dane osobowe po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 6 RODO. Czy takie przesłanki spełnia udzielenie przez pracodawcę informacji komornikowi sądowemu informacji o numerze rachunku pracownika-dłużnika?  UODO stoi na stanowisku, że pracodawca ma taki obowiązek. Podstawą udostępnienia danych komornikowi w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z odpowiednimi przepisami KPC. Przy czym UODO nieustająco przypomina, że przy przekazywaniu informacji należy pamiętać o przestrzeganiu zasady integralności i poufności danych określonej w art. 5 ust. 1 lit. f RODO, a więc o zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych.

Całość stanowiska UODO do przeczytania na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/225/1991